בישול על השיש

בישול על השיש עם משטח TPB של IQK איי קוק
שיש השראתי!

משטחי TPB tech -טכנולוגיה לבישול על השיש-"אין כיריים"

משטח TPB הוא משטח עבודה דו שימושי המשמש בו זמנית גם כמשטח עבודה וגם כמשטח בישול.