מידע הלכתי

התקן שבת, למה זה נועד?


מקררים מכניים

במקררים מכניים, ככל שעולה הטמפרטורה במקרר מתקרבות מתכות בתרמוסטט, כיון שהחום גורם לגז האצור בתוכן להתפשט, עד שהם נוגעות זו בזו וסוגרות מעגל המפעיל את המדחס. 

כאשר המשתמש פותח בשבת את דלת המקרר בשעה שאינו עובד, במקרה שהחום הנכנס גרם מיד ליצירת מגע בין המתכות נעשתה מלאכה.

במקרה שהמתכות רק החלו להתקרב זה לזה, נגרמה רק הקדמת ההפעלה.

אולם, כאשר פותחים את דלת המקרר בשעה המעגל כבר סגור והמדחס פועל, פותח דלת המקרר אינו גורם לעשיית מלאכה כלל, אלא רק להארכת זמן הפעולה של המדחס.


מקררים דיגיטליים

במקררים ובמקפיאים דיגיטליים המצב שונה. כל פתיחת דלת עלולה לגרום באופן ישיר לשינויים חשמליים ורישומים דיגיטליים בחיישן הטמפרטורה – התרמוסטט הדיגיטלי – וכרטיס הפיקוד. 

כאשר אדם פותח את דלת המקרר – משתנית הטמפרטורה במקרר. חיישן הטמפרטורה בנוי כך שככל שהטמפרטורה גבוהה יותר הוא מעביר לכרטיס הפיקוד זרם חשמל חזק יותר (בטכנולוגיית n.t.c. או t.c.) או חלש יותר (בטכנולוגיית p.t.c.).

במקרים רבים חיישנים אלו מוטבעים בדפנות המקרר בצורה שאי אפשר לגלותם ללא אנשי מקצוע. 

כרטיס הפיקוד פועל כמו מחשב קטן שיש בו רישום דיגיטלי על ידי מיליוני מעגלים חשמליים כפי שהוסבר לעיל.

על פי רישומים אלו מתפעל כרטיס הפיקוד את המדחס ואת כל מערכות המקרר, כגון מנוע הדמפר (תריס) המעביר את הקור מהמקפיא למקרר, מאווררים, גופי חימום להפשרה ועוד.


סוגי ההתקנים

קיימים מספר סוגים נפוצים של התקני שבת.

ההתקנים הפשוטים, גורמים שהרישום הדיגיטלי לא יקדים את הפעלת המדחס אלא רק יאריך את פעילותו, אך אינם מנטרלים את השינויים החשמליים והרישומים הדיגיטליים הנגרמים על ידי האדם.

התקן כזה אינו מועיל לדעת חלק מפוסקי ההלכה, כיון שהרישומים הדיגיטליים עצמם אסורים בשבת – כאשר יש להם משמעות כל שהיא.

ברוב המקררים, לחצני הדלתות מפעילים מערכות נוספות מלבד הנורה. כגון מאוורר, ספירת פתיחות, נורות ביקורת שונות בכרטיס הפיקוד, טיימר להתרעה ועוד.

בחלק מהמקרים לחצנים אלו מוטבעים בדלת ומופעלים בעזרת מגנט נסתר, כך שאין אפשרות לראותם.

לפעמים אפילו יבואן המכשיר אינו מודע לכל הפונקציות הגלומות בו, או שאינו מודע כלל לקיומו של לחצן דלת ספציפי. במקררים משוכללים יותר יש פעולות חשמליות נוספות, כמו צג דיגיטלי, חיישני קרח, מנוע אינוורטר ועוד.