זנוסי

מוצרי החשמל של היצרן זנוסי
אתר החברה: www.zanussi-israel.co.il
שירות לקוחות: 08-9777272