סימנס

מוצרי החשמל של היצרן סימנס
אתר החברה: www.siemens-home.co.il
שירות לקוחות: 08-9777222