לנקו

מוצרי החשמל של היצרן לנקו
אתר החברה: www.isfar.co.il
שירות לקוחות: 09-9711700