הובר

מוצרי החשמל של היצרן הובר
אתר החברה: www.hoover.co.uk