אלקטרולוקס

מוצרי החשמל של היצרן אלקטרולוקס
אתר החברה: www.electrolux.miniline.co.il
שירות לקוחות: 03-9254848