בלרס

מוצרי החשמל של היצרן בלרס
אתר החברה: www.hye.co.il
שירות לקוחות: 02-6403000